سرای نان خوشه های طلایی

آگهی دهنده تلفن های تماس آدرس ایمیل وب سایت بازدید گفتگوی آنلاین قیمت(تومان)
محسن جلیلی 0494147414541494142484-4049434941454149414248 اقلید ابتدای خیابان معلم جنب پارک محله ای -دکل ایرانسل - - 1742 مقطوع , 2500 ریال

پخت نان لواش و نان مخصوص سمبوسه


فقط متن نظر ضروریست.

×