برچسب: شهید محمدمهدي عليمحمدي

1

سردار شهید محمدمهدي عليمحمدي

بسم الله الرحمن الرحیم اقلیدنما: گذری بر وصیت نامه سردار شهید محمد مهدی علیمحمدی «محمد‌مهدی علی‌محمدی» به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۳۸ در شهرستان «اقلید» (استان فارس) متولد شد. او ۲۷ سال بعد، به...