برچسب: وصیت نامه شهيد محمد عطا نيكويي

0

شهيد محمد عطا نيكويي

اقلیدنما: اقلید فرهنگ: گذری بر زندگی شهيد عزیز  “محمد عطا نيكويي” نام و نام خانوادگی: محمد عطا نيكويي نام پدر: محمد حسین تاریخ تولد:  ۱۳۴۲/۰۱/۰۳ تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۱/۲۲ محل شهادت:   والفجر فرازي از زندگی شهيد...